Meidän tavoitteemme

Prittin vision kannalta olennaista on tukea lasten motoristen ja kognitiivisten taitojen kehittymistä askartelun avulla. Haluamme edistää tätä tarjoamalla tehokkaita tuotteita, jotka ovat samalla kestävän kehityksen mukaisia. Siksi pyrimme aina parantamaan tuotteitamme ja löytämään niille uusia sovelluksia. Arvioimme jatkuvasti tuotteitamme ja teknologioitamme terveyden ja ympäristön näkökulmasta.  

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Henkelin sitoutuminen kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen vastuuseen käy ilmi yhtiömme visiosta ja arvoista. Tiedämme, että taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset tavoitteet on pidettävä keskenään tasapainossa. Henkel kantaa vastuunsa omalla vaikutusalueellaan ja panostaa kestävien ratkaisujen maailmanlaajuiseen käyttöönottoon. Osoituksena sitoumuksestaan Henkel ilmoitti heinäkuussa 2003 osallistuvansa YK:n Global Compact -hankkeeseen. Pritt täyttää brändimme ydintuotteena tämän lupauksen, koska se perustuu 90-prosenttisesti luonnollisiin ja uusiutuviin raaka-aineisiin (vesi mukaan lukien). Osallistumme aktiivisesti koulutuksen laadun parantamiseen tarjoamalla mahdollisuuksia paitsi kuluttajien luokkahuoneissa, myös lapsille ympäri maailmaa.

Ympäristönsuojelu ja kuluttajansuoja

Ympäristönsuojelu, terveys, turvallisuus ja laatu ovat olleet Henkelille ensisijaisen tärkeitä jo vuosikymmenten ajan. Jatkuva parantaminen näillä alueilla on olennainen osa visiotamme ja arvojamme. Tuotteiden erinomainen laatu tarkoittaa meille muutakin kuin kätevyyttä ja tehokkuutta. Se kattaa kokonaisvaltaisesti myös tuotteiden turvallisuuden ja ekologisuuden. Asiakkaamme ja kuluttajamme voivat olla varmoja siitä, että Henkelin tuotteet ja teknologiat on testattu perusteellisesti, jotta voitaisiin varmistaa, että oikein käytettyinä ne ovat turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Koska Pritt on lapsille suunnattu tuotemerkki, nämä tavoitteet on otettu sen tuotteissa erityisen hyvin huomioon. Prittin 90-prosenttisesti luonnollisista raaka-aineista (vesi mukaan lukien) valmistettu liimapuikko on turvallinen lasten käytössä.

Pritt-liimapuikko: Turvallinen lasten käytössä

Pritt asettaa etusijalle tuotteiden tuvallisuuden ja ekologisuuden erityisesti siksi, että niiden käyttäjät niin koulussa kuin kotona ovat useimmiten lapsia. 90-prosenttisesti luonnollisista raaka-aineista (vesi mukaan lukien) valmistettu Pritt-liimapuikko ei sisällä liuottimia tai PVC:tä ja on sertifioitu EU:n lasten turvallisuutta koskevan lainsäädännön tiukkojen vaatimusten mukaisesti (EN71-standardi).

Uusiutuvat raaka-aineet

Henkel alkoi kehittää vaihtoehtoja monille raaka-aineille jo vuonna 1991. Henkel korvasi ensimmäisenä Pritt-liimapuikkojen mineraaliöljypohjaiset raaka-aineet sopivilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Korvaavan raaka-aineen löytäminen mineraaliöljypohjaiselle polyvinyylipyrrolidonille (PVP) oli myös taloudellisesti kiinnostavaa, sillä PVP:lle oli paljon kysyntää ja vain muutamia toimittajia.

Vaihtoehtoisista raaka-aineista valmistetun liimapuikon piti kuitenkin olla laadultaan vähintään yhtä hyvä kuin alkuperäisen tuotteen. Tärkkelyksessä havaittiin olevan potentiaalia, sillä sen tartuntaominaisuudet ovat hyvät kemiallisen muuntelun jälkeen. Kehitystyön ja kaksi vuotta kestäneen testivaiheen jälkeen tehtiin menestyksekäs kuluttajatesti, jonka jälkeen aloitettiin ensimmäisten tärkkelyspohjaisten Pritt-liimapuikkojen tuotanto. Vuonna 2000 PVP korvattiin lopulta kokonaan. Vuodesta 2003 lähtien koostumuksesta yli 90 % on ollut luonnollisia raaka-aineita kuten perunatärkkelystä, sokeria ja vettä.

Lue lisää ainutlaatuisesta koostumuksesta

Turvalliset tuotteet ja teknologiat

Pritt-tuotteiden ja -teknologioiden yhteensopivuus ympäristön ja terveyden kanssa arvioidaan perin pohjin. Tässä yhteydessä punnitaan yksittäisten raaka-aineiden ominaisuudet, niiden pitoisuus ja olosuhteet, joissa tuotteita käytetään.

Jos tuotteita käytetään väärin tai vahinkoja sattuu oikein suunnitelluista pakkauksista ja tarkoista ohjeista huolimatta, Henkelin asiakkaat ja kuluttajat voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tai hätätilanteissa erityisiin puhelinnumeroihin.

Kestävä kehitys

Saamamme palkinnot ja sijoituksemme rankinglistoilla osoittavat, että Henkel on kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun kansainvälinen johtaja. Omaksuimme nämä ihanteet jo vuosikymmeniä sitten. Teemmekin parhaillaan työtä ratkaisujen löytämiseksi ajankohtaisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutoksen kasvavaan uhkaan. Tästä syystä optimoimme jatkuvasti tuotemerkkejämme ja teknologioitamme niiden elinkaaren kolmessa eri vaiheessa: tutkimuksessa ja kehityksessä, tuotannossa ja käytössä.

Veden, energian ja muiden luonnonvarojen rajallinen saatavuus on tunnustettu maailmanlaajuiseksi haasteeksi. Olemme ottaneet tämän haasteen vastaan ja ryhtyneet paikallisiin toimiin yli 125 maassa. Tavoitteenamme on, että yhteiskunnallisella panoksellamme olisi merkitystä. Työ perustuu visioomme, jonka mukaan haluamme tehdä ihmisten elämästä helpompaa ja parempaa tuotteidemme ja teknologioidemme avulla. Yhdistämällä tuotteiden erinomaisen tehon ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimisen voimme saavuttaa tämän tavoitteen kestävän kehityksen mukaisella ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla.